Dobrodošli na uzbudljiv put ka roditeljstvu!

Nerijetko se parovi odlučuju da informaciju o trudnoći čuvaju kao tajnu u prvim sedmicama dok ne budu sigurni da je sa bebom sve uredu. Podarite sebi miran san i manje anksioznosti, Vaš ginekolog će vam pomoći u tome. Tokom trudnoće ginekolog je osoba koja će vam pomagati sa svojom stručnom kompetencijom, te vas uputiti na testove i preglede koji prate razvoj bebe.

Ne zaboravite najvažnije. Brinite o sebi i svojoj bebi na vrijeme!

Zašto je Nativa siguran izbor?

Uzima se jedna epruveta majčine krvi

Radi se već od 10. sedmice trudnoće

Analizira sve hromosome bebe metodom nove generacije sekvencioniranja cjelokupnog genoma

Osim trisomija, testira i mikrodelecije, parcijalne delecije i duplikacije

Odredjuje i aneuplodije spolnih hromosoma te spol bebe

Rezulati stižu 5 do 7 radnih dana od dana prijema u laboratoriju

Dokazana osjetljivost i specifičnost od 99,9% za otkrivanje sindroma poput Down, Edwards, Patau

Jedini test koji ne ovisi o koncetraciji fetalne frakcije, na koju može uticati tjelesna masa, uzimanje heparina i ostali biološki faktori

Pogodan za visokorizične trudnoće i trudnoće nastale IVF postupkom, te donacijom jajne ćelije

Ima najmanju stopu neuspjeha od svih pristunih testova (0.1%)

Dokazana Illumina platforma za sekvencioniranje cjelokupnog genoma u najvećem broju studija na svijetu

Uraditi NATIVA TEST JE JEDNOSTAVAN PROCES:

1. RAZGOVARAJTE SA SVOJIM GINEKOLOGOM O TESTU

2. POZOVITE na 061 940 874

Zakazujemo Vam termin uzimanja uzorka
Uzorak krvi se uzima u laboratoriji koja Vam je blizu

3. ANALIZA NAJNOVIJE GENERACIJE

Iz krvi majke izdvaja se slobodna frakcija DNK bebe
najnovijom metodom sekvencioniranja cijelog genoma na Illumina plaformi

4. REZULTATI

Roditelji i ginekolog dobijaju personalizovani izvještaj o rezultatima testa
Period čekanja na rezultate: 5 do 7 radnih dana

Mogući rezultati NATIVA testa 

ilustracija tačnog rezulata.

1. Aneuploidije nisu detektovane

Ovo znači da  test nije pronašao aneuploidije hromosoma Vaše bebe

Ilustracija uzvičnika.

2. Aneuploidije su detektovane

Ovo znači da je test pokazao neku od analiziranih hromosomskih abnormalnosti koje je potrebno potvrditi dijagnostičkim metodama CVS ili amniocenteza.

Najčešća pitanja FAQ

Kako test funkcioniše?

Iz uzorka Vaše krvi se izoluje DNK bebe i time se analiziraju poremećaji na nivou hromosoma. NATIVA test koristi novu generaciju tehnologije sekvencioniranja genoma uz pomoć kojeg se analiziraju milioni fragmenata DNK u svakom uzorku uz prebrojavanja broja hromosoma. Nakon toga se koristi poseban CE IVD softver kako bi se ustanovilo da li u uzorku ima manje ili više kopija hromosoma.

Ko sve može uraditi test?

Test može napraviti svaka trudnica već od 10. sedmice trudnoće, a prikladan je u slučaju jednoplodne i blizanačke trudnoće, kao i u slučaju trudnoće nastale putem medicinski potpomognute oplodnje i trudnoće pomoću donirane jajne ćelije.

Da li je test rizičan?

Test ne nosi nikakav rizik po zdravlje trudnice i bebe.

Da li je važno da se krv izvadi prije doručka?

Prenatalni neinvazivni test nije analiza krvi čiji rezultati zavise od obroka. Krv možete dati u bilo koje doba dana bez obzira na to da li ste pili ili jeli nešto. Provjerite samo radno vrijeme ordinacije ili laboratorije.

Koje hromosomske anomalije NATIVA test otkriva?

Hromosomi se nalaze u parovima. Čovjek ima 23 para hromosoma, a posljednji par određuje njihov spol. Tako muškarci imaju par XY, a žene par XX hromosoma. NATIVA test identifikuje kada u nekom paru ima manje ili više hromosoma. Kada hromosom nedostaje, ili ih ima više, to stanje se naziva „aneuploidija“. Aneuploidije mogu biti povezane sa fizičkim i mentalnim poteškoćama različitog nivoa uticaja na bebin život. NATIVA test otkriva najčešće trisomije kao što su trisomija 21 (Down sindrom), trisomija 18 (Edwards sindrom) i trisomija 13 (Patau sindrom). Test takođe može da pokaže promjene u broju spolnih hromosoma, kao što je prisustvo samo jednog hromosoma X  – monosomija X (Turnerov sindrom) – ili trisomije XXX (trostruki X sindrom) kod žena. Kod muškaraca, moguće je da beba ima dodatni X hromosom – trisomija XXY (Klinefelterov sindrom) ili dodatni Y hromosom – trisomija XYY (Jakobs sindrom). Uz pomoć Nove generacije Illumina tehnologije (Genome- wide Non invasive prenatal testing) je moguće otkriti i trisomije svih hromosoma (23 para), te mikrodelecije, delecije i parcijalne duplikacije sa klinički relevantnim ishodima poput zaostajanja u razvoju i fetalnih anomalija. 

Koja su ograničenja NATIVA testa?

NATIVA test ne može otkriti sve zdravstvene probleme fetusa. Uz pomoć ovog testa ne možete saznati da li beba ima neke fizičke anomalije ili genetska oboljenja. Test ne otkriva zdravstveno stanje trudnice. Rezultat „Aneuploidije nisu detektovane“ nije garancija apsolutnog zdravlja fetusa. NATIVA prenatalni test ne otkriva prisustvo mozaicizma. Postoji mala vjerovatnoća da se rezultati testa ne odnose na hromosome bebe, već na hromosomske promjene posteljice (tzv. izolovani mozaicizam posteljice) ili majke (tzv. hromosomski mozaicizam majke) i postoji mala vjerovatnoća (manja od 0,2%) da test može pokazati lažno pozitivne rezultate.