Najsavremeniji NIPT koji analizira svaki hromosom u genomu bebe,
pružajući uvid na nivou kariotipa

ilustracija hromosoma.

Šta je NATIVA test?

NATIVA test je jedini neinvazivni prenatalni test (NIPT), koji daje uvid u svaki hromosom bebe.
NATIVA TEST uz pomoć Nove generacije masivnog paralelnog sekvencioniranja (Pair end sekvencioniranje) pruža rezultat u 99,9% slučajeva za abnormalnosti u broju i strukturi 46 hromosoma duž cijelog genoma bebe (GENOME-WIDE).
Na ovaj način možete izbjeći invazivnu dijagnostičku proceduru i imati bezbrižnu trudnoću.

Cijene testiranja

NATIVA prenatalni test je:

100% SIGURAN - Ne nosi nikakav rizik, ni za bebu, ni za majku.
JEDNOSTAVAN - Potrebna samo jedna epruveta (8- 10ml) venske krvi majke. Pogodan je i za trudnoće nastale IVF postupkom, te donacijom jajne ćelije.
TAČAN - Dokazana osjetljivost i specifičnost od 99,9% za otkrivanje sindroma poput Down, Edwards, Patau.
VALIDIRAN - Jedini certifikovani CE IVD (IN VITRO DIAGNOSTICS) NIPT test u Europi koji u skladu s Direktivom 98/79 /EZ garantuje kvalitet i sigurnosti. 99,8% NIPT uzoraka objavljenih u naučnim studijama na svijetu analizirano na Illumina platformi za sekvencioniranje sljedeće generacije (NGS).
KOMPLETAN - REZULTAT analize 46 hromosoma bebe - više od bilo kojeg dostupnog rješenja za prenatalni skrining te mikrodelecija, parcijalnih delecija i duplikacija ≥7 duž cijelog genoma (GENOME - WIDE).
BRZ - Rezultati stižu za 5 do 7 radnih dana od dana prijema u laboratoriju.
GLOBALAN - Svaki dan preporučen od strane najvećeg broja ginekologa u svijetu.

Šta NATIVA test otkriva?

 • TRISOMIJE
 • TRISOMIJE SVIH HROMOSOMA
  (od 1-22. hromosoma – autosomalne trisomije)
 • Trisomija 21
  Down sindrom
 • Trisomija 18
  Edwards sindrom
 • Trisomija 13
  Patau sindrom
 • ANEUPLOIDIJE SPOLNIH HROMOSOMA
 • Monosomija X
  Turner sindrom
 • Trisomija XXX
  Trostruki X
 • Trisomija XXY
  Klinefelter sindrom
 • Trisomija XYY
  Jacobs sindrom
 • SPOL BEBE
 • MIKRODELECIJE
 • 22q11
  DiGeorge
 • 15q11
  Angelman/Prader-Wili
 • 1p36
  Mikrodelecija 1p36
 • 4p
  Wolf-Hirschorn
 • 5p
  Cri-du Chat /Sindrom mačjeg plača
 • PARCIJALNE DELECIJE I DUPLIKACIJE VELIČINE
  ≥7MB DUŽ CLIJELOG GENOMA (GENOME- WIDE)
 • Vidi više

Zakažite svoj termin.

Saznaj više o testu:

Iskustva naših korisnica