Saznali smo šta je gestacijski dijabetes, iduće pitanje je trombofilija u trudnoći?

Šta je trombofilija?

Pojam trombofilija se koristi za opisivanje poremećaja koagulacije krvi i uključuje niz stanja koji dovode do povećanog rizika od stvaranja krvnih ugrušaka u žilama. Može biti urođena ili stečena, a simptomi ovise o mjestu kao i o obimu trombofilije.

 

Trombofilija u trudnoći

Trombofilija tokom trudnoće značajan je uzročnik spontanih pobačaja i smrtnosti majke koja uključuje venske ili arterijske tromboze i moguće kliničke manifestacije. Za smanjenje prevalencije tromboembolične bolesti od velike je važnosti rana identifikacija trudnica sa različitim faktorima rizika za trombozu bez kliničkih simptoma.

Klinički pristup tromboembolizmu isti je kod trudnica sa trombofilijom ili bez nje. Na temelju porodične anamneze, klinička testiranja počinju sa jednostavnim ali pouzdanim i jeftinim laboratorijskim testovima kao što je protrombinsko vrijeme i antikoagulacijsko vrijeme.

 

 

Porodična anamneza mi je opterećena,  kada trebam početi sa pretragama?!

Rana dijagnoza i odgovarajuća primjena tromboprofilakse dovodi do povećanja boljih ishoda majke i perinatalnosti. Jako je važno prepoznati ove pacijente kako bi se spriječile sve komplikacije u trudnoći. Poznato je da je tromboembolična bolest važan uzrok majčinskog morbiditeta i smrtnosti. Trudnoća je razdoblje povećane koagulacije. Za otkrivanje trudnoće sa povećanim rizikom od tromboembolične bolesti potrebna je individualna, obiteljska anamneza, tačno stanje o kilaži te anamneza o operacijama koje su izvršene, ako ih je bilo. Kako bi se smanjila incidenca ovog stanja, potrebno je identificirati žene sa višestrukim faktorima za trombozu tokom trudnoće.

Kod trudnica, koje imaju opterećenu anamnezu za nastanak trombofilije, pregled i sve propratne analize treba obaviti na početku trudnoće.

Homozigotne žene sa mutacijom protrombinskog gena imaju dvostruki rizik od ponavljajućeg pobačaja u prvom trimestru. Poznato je da se tokom trudnoće smanjuje nivo koagulacijskih proteina poput proteina S, proteina C i antitrombina III, ali nedostaci u tim faktorima lako mogu dovesti do hiperkoagulacije.

S druge strane, kod trudnica sa nedostatkom antitrombina i hiperhomocisteinemije može doći do većeg rizika te do abrupcije posteljice.

 

Zaključak!

S obzirom na sve rizike i komplikacije koje tromboembolija može izazvati tokom trudnoće, možemo zaključiti da je saradnja između opstetičara i hematologa ključna za dobar ishod.

Izvor: https://www.intechopen.com/books/embolic-diseases-evolving-diagnostic-and-management-approaches/thrombophilia-and-pregnancy-diagnosis-and-management