Pored različite tehnologije koja se primjenjuje za analizu uzorka naredna pitanja su:

A šta kada nalaz nije uredan?

Šta kada je nalaz uredan a ne ultrazvuku se ukazuju markeri da nešto nije uredu?

Šta kada nalaz nije uspio nakon jednog ili dva pokušaja?

Šta kada imam nisku fetalnu frakciju?

Da li su uz Vas educirani i iskusni genetičari, koji će zajedno sa Vašim ginekologom uraditi tumačenje, savjetovanje i daljnje korake?

Genetičko testiranje je usluga, koja pored analize samog uzorka zahtjeva znanje i iskustvo osoba koje razgovaraju s Vama. Prije i poslije svakog testiranja iskusan genetičar za oblast prenatalne dijagnostike treba da razgovara s Vama. Bilo koja neudoumica mora biti potkrepljena naučnim i medicinskim dokazima.

Neinvazivni prenatalni test NIPT je genetički test, koji je prvi uveden u kliničku praksu. Ginekolozi su prva specijalnost na svijetu koja se educirala i počela primjenjivati genetički test u praksi, tako da ne bih trebali na svoju ruku da se odlučujete za prenatalni test. Možete doći u situaciju da Vam nalaz ne bude priznat, jer doktori nisu upoznati sa performansama tog testa, niti sa daljnim koracima u slučaju nalaza sa detektovanom aneuploidijom.

Upoznajte tim genetičara, pitajte Vašeg ginekologa. Na kraju ćete imati pravi izbor!