Saznavanje spola bebe na početku trudnoće, tačnije pred kraj prvog tromjesečja je jako uzbudljivo za roditelje.

Koliko rano se može saznati spol bebe?

Prije dolaska neinvazivnog prenatalnog testa, parovi su mogli saznati spol svoje bebe tek sredinom trudnoće, kada genitalije postanu vidljive na ultrazvučnom pregledu. Neke trudnice još uvijek biraju ovu opciju. Međutim, danas trudnica može saznati spol fetusa ranom analizom krvi. Trudnice mogu napraviti neinvazivni prenatalni NATIVA test pred kraj prvog tromjesečja, tačnije od 10. gestacijske sedmice, i pored ostalih informacija koje test nudi mogu saznati i kojeg je spola beba.

Većina parova saznaje spol bebe uz pomoć neinvazivnog prenatalnog testiranja ili amniocenteze. Neinvazivno prenatalno testiranje koristi analizu krvi za detekciju hromosomskih aneuploidija, ali može identificirati i spol jer se testom skenira prisutnost Y hromosoma, hromosoma koji se pronalazi kod osoba muškog spola. Tačnost NATIVA prenatalnog testa u detekciji spola je preko 99,9%.  

Kada se putem ultrazvuka može utvrditi spol bebe?

Ultrazvučno ljekari obično mogu vidjeti kojeg je spola beba od 18. do 22. sedmice trudnoće, jer u ovom trenutka beba je dovoljno velika da ljekar može vidjeti genitalije.

Ako pri ultrazvučnom pregledu ljekar uoči potencijalne probleme sa fetusom, preporučuje se dodatno testiranje. Preporuka je obično neinvazivni prenatalni test (NIPT) poput NATIVA testa, amniocenteza ili biopsija horionskih resica. Amniocenteza i biopsija horionskih resica uključuju uzimanje uzoraka genetičkog materijala na invazivan način, te iako ti testovi tačno mogu odrediti spol bebe u razvoju, testovi se izvode kako bi se identificirale potencijalne, ukoliko postoje, hromosomske abnormalnosti, kao što je Down sindrom, a dodatna informacija je i spol bebe. Amniocenteza i biopsija horionskih resica mogu uzrokovati ozbiljne komplikacije, tako da se ne provode ukoliko za njih ne postoji medicinski razlog.

Ultrazvukom se posmatraju vanjske genitalije bebe u razvoju. To znači da se ne mogu otkriti informacije o hromosomima. Na primjer, beba može imati hromosome jednog spola i genitalije tipične za drugi, ili može biti neobičan uzorak hromosoma, kao što je XXY. Obično žene imaju XX hromosome, a muškarci XY hromosome.

Šta kažu narodne legende?

Također, postoje i mnoge narodne legende koje govore da položaj fetusa, broj otkucaja srca ili trudnička želja za hranom, te možda sjajnija i bujnija kosa trudnice mogu ukazivati na to kojeg je spola beba. Međutim, ne postoje naučni dokazi koji bi potvrdili tačnost ovih narodnih legendi.

Svakako, ukoliko želite na bilo koji od pomenutih načina da saznate spol svoje bebe, trebate da se konsultujete sa ljekarom ili genetičarom o svim metodama, prednostima i rizicima svake, te da donesete odluku koja je za Vas najprihvatljivija.