Nije mi to najvažnije, ali bih voljela da znam...

Boja očiju, kao i boja kose su genetski predispozicionirane osobine kod potomaka. Boju očiju ili boju kose dijete će „povući“ ili od roditelja ili od najbližih rođaka.

Prema fizičkim osobinama roditelja ili bliskih rođaka sa velikom sigurnošću se može reći koju boju kose i očiju će dijete imati.

Nemojte da Vas boja očiju tek rođene bebe zavara!

Iako je boja očiju kod djece genetski predispozicionirana fenotipska osobina, kod tek rođenih beba pa sve do njihove prve godine života boja očiju kao i kose je podložna promjenama.

Nakon prve godine života, mnoge nedoumice budu riješene. 

S obzirom da se geni miješaju, djeca mogu imati boju očiju i kose drugačiju nego njihovi roditelji, iz razloga što su možda „povukli“ dominantni gen iz prethodnih generacija.

Otkrijmo kakve će oči imati Vaše dijete!

Ako je samo jedan par gena uključen u odbir boje očiju, bile bi najviše tri nijanse boje očiju - smeđe, plave i možda zelene. Međutim naše oči imaju čitav spektar nijansi boja, jer je boja očiju poligenska osobina -rezultat mnogih gena koji djeluju zajedno.

Smeđa boja očiju je dominantna, pa ako oba roditelja imaju smeđe oči u 75% slučajeva i dijete će naslijediti, a samo 18,75% djece će imati zelene, te 6,25% djece plavu boju očiju.

Ukoliko jedan od roditelja ima zelene ili plave oči, 50% šansi je da će dijete imati smeđe oči.

Međutim, ako je jedan od roditelja sa plavim očima, dijete nikada ne može imati zelene oči, što je interesantno, ali se šanse da dijete ima plave oči povećavaju na čak 50%.

Ako oba roditelja imaju zelene oči, manje od 1% djece će imati smeđe oči. Najveći procenat je u tom slučaju djece sa zelenim očima, ali postoji i 25% šanse da se rodi plavooko dijete.

Roditeljima koji imaju plave i zelene oči šanse za plavooko ili zelenoooko dijete su pola pola – 50% za zelene oči, 50% za plave oči.

No, ukoliko su oba roditelja plavooka skoro je sigurno (99%) da će i njihov potomak biti plavook, a tek malih 1% da će biti zelenooko dijete.

Čime je to uslovljeno?

Boja očiju, kože i kose u čovjeka je prvenstveno kontrolisana brojem i tipom pigmenta kojeg nazivamo melanin. Posebne specijalizirane stanice melanociti proizvode melanin i pohranjuju ga u unutarćelijskim organelama koje nazivamo melanosomi. Ukupna količina melanina je ono što određuje nijansu boje kose, kože i očiju. 

Čitajte više zanimljivosti na Vijesti