Kako uraditi prenatalni test? Je li procedura previše komplikovana? Koliko čekam na rezultate? Smijem li konzumirati hranu i piće prije vađenja krvi?

Trudnice prvo ćemo Vam reći, nemojte se ustručavati postaviti nam pitanja! NATIVA tim je uvijek spreman za razgovor i da Vam da odgovore na sva Vaša pitanja. Često nam kažete, imam puno pitanja ali možda je previše...

Nije previše, sve treba da znate. Prije nego uradite prenatalni test, obavezno treba da imate razgovor sa genetičarem, koji će Vas uputiti u sve faze prenatalnog testiranja. Jako je važno da svaka trudnica zna zašto radi prenatalni test, koje beneficije će joj donijeti rezultati prenatalnog testiranja, šta ako nalaz dođe pozitivan, šta znači kad je nalaz negativan i sve ostale detalje.

Da bi uradile prenatalni test, važno je da ste 10 sedmica ili više trudnoće, što ne znači da u  8. sedmici ne možemo imati razgovor.

NATIVA test analizira bebin cfDNK (cell free DNA- slobodna cirkulišuća DNK bebe) koji se nalazi u krvototoku majke, a dovoljno je 7-10 ml venske krvi. Slobodna fetalna DNK je porijeklom iz ćelija placente, te su fragmenti kraći u odnosu na majčinu slobodnu DNK. Na taj način se i razlikuju.  Fetalna DNK je prisutna u krvotoku trudnice već od 7. sedmice trudnoće, pa sve do kraja trudnoće. Nekoliko sati nakon poroda bebinu DNK u krvotoku majke više nije moguće utvrditi. Upravo zbog toga test se radi za svaku trudnoću. Fetalna frakcija je udio bebine DNK u krvi majke. Na frakciju mogu uticati sedmica trudnoće, težina, veličina posteljice.

Iz uzorka Vaše krvi se izoluje DNK bebe i time se analiziraju poremećaji na nivou hromosoma. NATIVA test koristi novu generaciju tehnologije sekcencioniranja genoma uz pomoć kojeg se analiziraju milioni fragmenata DNK u svakom uzorku uz prebrojavanje broja hromosoma. Nakon toga se koristi poseban CE IVD softver kako bi se ustanovilo da li u uzorku ima manje ili više kopija hromosoma.Test je prikladan u slučaju jednoplodne i blizanačke trudnoće, kao i u slučaju trudnoće nastale putem medicinski potpomognute oplodnje i trudnoće pomoću donirane jajne ćelije.

Rezultate uvijek obavještava genetičar, a na rezultate sačekate 3-5 radnih dana od dana prijema uzorka u laboratoriju.

“Majke nikad nisu same u svojim mislima. Majka uvijek mora razmisliti dvaput, jednom za sebe i jednom za svoje dijete.”