Svaka trudnoća je drugačija, i posebna. Naše trudnice često kažu, u prošloj sam imala/nisam imala mučnine, ova je skroz suprotno. Takav je slučaj i sa hromosomskom garniturom. Prilikom oplodnje jajne ćelije, 23 hromosoma plod dobije od majke a 23 hromosoma dobije od oca. Zatim, NATIVA test analizira bebin cfDNK (cell free DNA- slobodna cirkulišuća DNK bebe) koji se nalazi u krvototoku majke. Slobodna fetalna DNK je porijeklom iz ćelija placente, te su fragmenti kraći u odnosu na majčinu slobodnu DNK. Na taj način se i razlikuju. Fetalna DNK je prisutna u krvotoku trudnice već od 7. sedmice trudnoće, pa sve do kraja trudnoće. Nekoliko sati nakon poroda bebinu DNK u krvotoku majke više nije moguće utvrditi. Upravo zbog toga test se radi za svaku trudnoću. Fetalna frakcija je udio bebine DNK u krvi majke. Na frakciju mogu utjecati sedmica trudnoće, težina, veličina posteljice.

NATIVA test sa Novom generacijom sekvencioniranja cjelokupnog genoma primjenom Illumina platforme je omogućila testiranje aneuploidija, nezavisno od postotka fetalne frakcije. Također, slobodno cirkulišuća DNK nestaje iz krvotoka majke nekoliko sati nakon porođaja (prekida trudnoće). Stoga slobodno cirkulišuća DNK iz prethodne trudnoće, bilo da je beba imala aneuploidiju ili ne, neće uticati na NIPT rezultat naredne trudnoće. Važno za napomenuti je da NATIVA test koristi novu generaciju tehnologije sekcencioniranja genoma uz pomoć kojeg se analiziraju milioni fragmenata DNK u svakom uzorku uz prebrojavanja broja hromosoma. Nakon toga se koristi poseban CE IVD softver kako bi se ustanovilo da li u uzorku ima manje ili više kopija hromosom

Iz svega prethodno navedenog, zaključak je da je svaka trudnoća drugačija, i da bi u svakoj trudnoći trebali uraditi prenatalno testiranje, jer ipak zdravlje Vas i Vaše bebe je na prvom mjestu, a uz pomoć neinvazivne i najsveobuhvatnije DNK analize sada možete otkloniti sumnje i fokusirati se na druge stvari, npr. kada mi je vrijeme za naredni pregled, jer na svakom pregledu ćete vidjeti nešto novo kod svoje bebe.

Naši genetičari su tu za sva Vaša pitanja, na raspolaganju za besplatno genetičko savjetovanje.

Zakažite besplatno genetičko savjetovanje